Al een brief van Ruijs gehad?
 

Geachte Eric O,

Ik denk dat ze in de vele Diamantbuurten in Nederland uw optreden wel zouden weten te waarderen. Want het hele Nederlandse justitieapparaat o.l.v. autist Donner en arrogantje de Wijkerslooth is blijkbaar niet in staat om een paar boefjes aan te pakken of af te schrikken.
Want als het ergens weer eens goed fout is gegaan krijg je altijd meteen te horen dat het maar om een paar boefjes gaat die een buurt terroriseren waar in een adem aan toegevoegd wordt, dat we ter voorkoming van nodeloze stigmatisering na drie generaties eens moeten ophouden om nog steeds het culturele aspect erbij te halen. Tenslotte zijn autochtone voetbalsupporters ook geen lieverdjes.

U heeft een goede advocaat maar ik ben bang dat u het niet gaat redden.
Want topjuristen zoals de Wijkerslooth zijn namelijk net zoiets als Marcel van Dam. Niet al te slim, wereldvreemd, knel gezeten bij hun geboorte, zure moedermelk gehad of wat dan ook maar per saldo behept met een gigantische compensatiedrang. En domme mensen hoeven niet arrogant te zijn, maar dit soort types bewijst in ieder geval het omgekeerde.
Bij de Van Dams is dat allemaal redelijk onschuldig, maar zodra ze (top)ambtenaar worden bij justitie wordt het link. Net als hun collega´s bij Onderwijs, Verkeer Waterstaat, VROM, Landbouw etc.etc. graaien ze in het geniep natuurlijk ook hun eigen bonusjes, snoepreisjes, periodiekjes en pensioentjes bij elkaar, maar bij justitie mogen ze ook nog eens beslissen waarom dat in het ene geval wel en in het andere geval niet mag. Want als Remkes te horen krijgt dat zijn ambtenaren zich rijk declareren geeft hij ze geen rotschop maar moeten "waar mogelijk de ten onrechte verkregen gelden met behulp van de landsadvocaat worden terugge-vorderd". En dan komen we weer uit bij het soort de Wijkerslooth die in zijn vorige baantje landsadvocaat was. En reken maar dat het dan juridisch niet mogelijk is om de teveel gegraaide tonnen terug te halen. De grootste bouwfraudeurs kregen van hem tenslotte ook een schikkinkje aangeboden in plaats van vervolging met hoger beroep, want dat zou allemaal teveel geld, tijd en moeite kosten voor het overbelaste justitieapparaat!
Kortom, dit soort ambtenaren maakt uit dat de declaratieregeltje voor Bram Peper zo onduidelijk waren dat hij niet vervolgd kon worden voor zijn gegraai en dat uw schietinstructies zo duidelijk waren dat u tot in hoger beroep wel vervolgd moet worden. En omdat ministers komen en gaan en niet tegen hun ambtelijke top durven in te gaan, neuzelt Donner maar iets over het in stand houden van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van rechters als de Wijkerslooth en z'n klonen na het zoveelste gezichtverlies hun gelijk willen halen. Slaat u er HP/ de Tijd er maar eens op na waarin de Deventer moord beschreven wordt. Dat speelde zich ook in het Arnhemse gerechtshof af en ook daar kreeg het OM na gezichtsverlies vanuit een hopeloze positie dankzij wat bevriende "onafhankelijke" raadsheren alsnog zijn gelijk. Daar zit dus gewoon een onschuldige zijn gevangenisstraf uit.
Als een volksvertegenwoordiger kritiek levert op deze inquisiteur (het licht dacht aanvankelijk zelfs dat u die Irakees met voorbedachte rade om het leven had gebracht) begint Donner en een hele reeks verkeerde hoogleraren over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de rechtsstaat en de scheiding der machten. Ik heb daarom voor u eens wat voorbeelden van die scheiding der machten en onafhankelijkheid op een rijtje gezet, met speciale aandacht voor nummer 19. De tientallen advocaten, inclusief de oud-kantoorgenoten van mijnheer de Wijkerslooth laat ik achterwege omdat de lijst anders te lang zou worden. Ik beperk me tot één rechtbank en streef geen volledigheid na maar neemt u maar rustig aan dat het met de onafhankelijkheid binnen het gerechtshof in Arnhem niet beter is gesteld. Sterker nog, daar behandelde vice-president R. Lion met een betaalde nevenfuncties bij Ohra ooit probleemloos rechtszaken tegen Ohra. Die liepen ook allemaal goed af voor Ohra vooral omdat Lion dat
samen deed met raadsheer van der Grinten, een oud-advocaat van Ohra. En om niets aan het toeval over te laten nam Ohra als advocaat mr. Elzas in de arm. En u snapt het al, die trad re-gelmatig op als plaatsvervagend raadsheer in
……… Arnhem. Onderstaande personen zijn rechter in de rechtbank Den Haag maar hebben in het kader van de scheiding der machten tevens een functie bij een ministerie.

1. T.P.A.M. Bogers senior beleidsmedewerker Min. van Justitie
2. A.M.C. Boerwinkel: wetgevingsjurist Min. v Justitie
3. I. Drost ambtenaar Min. SZW
4. M.J.H. Gelauff: wetgevingsjurist Min. v Justitie
5. M.F.M. de Groot: adviseur wetgeving Min. v Justitie
6. P.W. Kraak Hoofd sectie privaatrecht Min. Verkeer en Waterstaat
7. I. Lely senior adviseur strafrecht Min. van Justitie
8. H.M. van Maurik adviseur wetgeving Min. v Justitie
9. G.J. Pos wetgeving Min. SZW
10. H.J.I.M. de Rooij plv. vervangend directeur Juridisch Zaken VROM
11. P.J. Stolk adviseur wetgeving Min. BiZa
12. A. Teerds Manager Directie Vreemdelingen beleid Min. van Justitie
13. F.J. Wiarda senior beleidsmedewerker Min. van Financien
14. O.van de Wind brigade generaal Min. van Defensie
15. S.F.M. Wortmann HOOFD WETGEVING Min. van Justitie
16. J.H. Potter Hoofd Juridische zaken gemeente Den Haag (altijd handig als je eigen gemeente in den Haag gedagvaard wordt)
17. P. van de Beek plv. OvJ gedetacheerd bij Min. AZ
18. M.A. van der Ham bestuurslid stichting rechtsbijstand asielzoekers/adviseur vreemdelingenzaken.
19. C.Fetter OvJ in den Haag
Vanwege het unieke Nederlandse verbod op inzage in openbare uitspraken kan helaas nooit vastgesteld worden in welke zaken deze lieden als rechter optraden. Ik hoop dat ik me vergis maar gaat u er maar vanuit dat het OM in het gerechtshof in Arnhem een thuiswedstrijd speelt met thuisfluiters". En terwijl de boefjes in een andere Diamantbuurt hun slag slaan zullen die na veel papier, geld en tijd vast wel van oordeel zijn dat het juist wel aannemelijk is dat u in strijd met uw schietinstructies handelde zodat niet alleen het "recht" maar vooral ego van mijnheer de Wijkerslooth bediend wordt. En de meelopertjes, onze "deskundigen" de Roos, Buruma, e.a. zullen de media wel uitleggen dat het systeem gewerkt heeft en alleen onafhankelijke rechters verstand hebben van recht en onrecht, schuld en onschuldig en het handhaven van de orde in Irak. Want als u niet zou hebben geschoten en er zouden andere slachtoffers zijn gevallen, dan hadden ze u ook wel weten te vinden. Maar eind al goed.
Mocht u namelijk veroordeeld worden, desnoods tot aan de Hoge Raad toe, dan moet u de Wijkerslooth het adres van zijn OvJ mr. Vos uit Wassenaer vragen. Diens dorpsgenoot de Kroes was destijds tot aan de Hoge Raad veroordeeld wegens fraude maar heeft dankzij deze brave ambtenaar nooit een gevangenis van binnen gezien. Mijnheer Vos had namelijk onbevoegd – in strijd dus met de regeltjes - een briefje geschreven waarin stond dat de Kroes zijn straf niet hoefde uit te zitten. De Kroes blij en mijnheer Vos blij want beiden zijn nooit gestraft en Vos is nog steeds OvJ. Ik heb Donner noch de Wijkerslooth (en al die geleerden) toen ook maar iets horen zeggen over het functioneren van de rechtsstaat dus u moet dan gewoon vragen of hij dan ook voor u zo'n briefje schrijft. Ik wens u hoe dan ook veel sterkte de komende tijd en……gewoon schieten als u denkt dat het nodig is.

Met vriendelijke groet,
Paul Ruijs
pruys@wirehub.nl

Vorige brief Paul Ruijs


Inhoud | D.C.Lama| U Schreef | Archief | Service